December 4, 2022

Khánh Hòa ‘sáng tác’ hàng loạt dự án đất ở ngoài LuậtThứ Ba, ngày 27 tháng 8 năm 2019
Khánh Hòa ‘sáng tác’ hàng loạt dự án đất ở ngoài Luật | Large Water
TP – Trong 3 năm liên tục từ 2016 đến 2018, tại Khánh Hòa đã tồn tại việc cấp dự án “đất ở không hình thành đơn vị ở” – thuật ngữ không có trong Luật Đất đai, cho hàng loạt doanh nghiệp.
#Large_Water

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *