October 16, 2021

38 thoughts on “Khai thác. Vườn ong nuôi tại Bắc Giang

  1. Ae. Xem thấy hay nhớ like và đăng ký kênh video sau mình sẽ tải videos bắt ong đất đỏ trên Tây Bắc cho ae xem

  2. Đầu tháng bắt là một sai lầm bán giữa tháng 8 là ong mẩy đẹp nhất vs cuối tháng 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *