March 5, 2021

Kết nối thị trường cho sản phẩm đặc trưng vùng miềnThách thức lớn với ngành nông nghiệp Việt Nam là chủ yếu vẫn sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Thị trường đầu ra cho nông sản cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế thế giới, đồng thời cũng phải cạnh tranh gay gắt trong xuất khẩu do các nước trên thế giới quay lại tập trung đầu tư cho phát triển nông nghiệp, do vậy việc tăng cường liên kết cho tiêu thụ nông sản là hết sức cần thiết…

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *