June 1, 2023

Kéo Chài Bắt Thủy Quái Cá Lau Kiếng Cá Thác Lác Ở Cồn Bà Hòa Châu Thành An Giangkéo chài bắt thủy quái cá lau kiếng, cá thác lác ở cồn Bà Hòa Bình Thạnh Châu Thành An Giang. ký ức miền tây 2019 do kênh Bước Chân Miền Tây thực hiện.
Cuộc sống mưu sinh đánh bắt cá sông ở miền Tây.
Cuộc sống, con người và thú vui miền Tây sông nước qua góc quay thô chân thực.
kéo chài lưới bắt cá lau kiếng, cá thác lác, cá tra, cá mè vinh,… nước ngọt mùa nước nổi
#kéochài #batcalaukieng #kyucmientay2019

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sylvaniachristian.com/category/giai-tri/

10 thoughts on “Kéo Chài Bắt Thủy Quái Cá Lau Kiếng Cá Thác Lác Ở Cồn Bà Hòa Châu Thành An Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *