June 19, 2021

22 thoughts on “(Karaoke) Ra Bờ Sông – Hamlet Trương

 1. Bậu ra bờ sông ngắm trời đất mênh mông
  Trời cũng vương sầu nên trời làm cơn mưa đổ
  Bậu thấm khăn khô trông đò đi về trăm hướng.
  Sợ mắt mình nhòe không kịp thấy người thương.

  Tía hỏi má trông suốt ngày bậu ra bờ sông
  Bậu phải dối lòng ra ngồi giặt đôi áo cũ
  Giặt áo tương tư một người đã lâu không về
  Một người đã quên câu thề, lời thề phu thê.

  Ra bờ sông, ra bờ sông 
  buồn trông mênh mang con nước đôi dòng.
  Thấy sao tình mình giờ cũng như lục bình
  Rày đây mai đó còn sống là còn lo.

  Ra bờ sông, ra bờ sông 
  buồn trông thương ai một dạ hai lòng.
  Nỡ xa phương nào, 
  tóc xanh phai màu đời người qua mau.

  Bậu ra bờ sông suốt thời gái lưng ong.
  Giờ mắt đã mờ lưng còng vì mang thương nhớ.
  Bậu cũng như bao nhiêu người con gái quê mình.
  Giữ câu chung tình, dù người vô minh.

 2. Anh ơi anh có thể làm lời chạy sớm hơn nhạc đc ko? Nhạc tới chưa ra chữ. Như z hát ko đc anh

 3. "Giặt áo tương tư một người đã lâu không về. Một người đã quên câu thề…lời thề phu thê…"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *