August 8, 2022

3 thoughts on “KARAOKE ANH Ở ĐẦU SÔNG EM CUỐI SÔNG ( Vọng cổ_ dây đào )

  1. Cảm ơn chú đã up bài này cháu rất thích bài này , mong chú sẽ tiếp tục ra thêm nhiều bản karaoke khác nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *