March 27, 2023

JDBC-02: Tạo database trên SQL Server.Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm các bộ dữ liệu, thiết lập id tự động tăng trong MSSQL server. bài này sẽ hướng dẫn các bạn thao tác cơ bản tạo cơ sở dữ liệu để các bài học sau chúng ta tiến hành xây dựng ứng dụng trên Java kết nối cơ sở dữ liệu. các dữ liệu sẽ lưu trên MSSQL server. đây là yêu cầu cần thiết để thực hiện được các chương trình ứng dụng trong loạt bài của mình. java jdbc tutorial for the beginner. triệu thân channel-let’s grow together!

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

6 thoughts on “JDBC-02: Tạo database trên SQL Server.

  1. giúp e với ạ khi e tạo new table thì báo lỗi This backend version is not supported to design database diagrams or tables (MS visual database tools) là sao ak e dùng sql sever 2008

  2. a ơi,làm ứng dụng quản lý bằng javaswing + sql server thì mất khoảng bâu lâu ạ,sắp tới e phải làm mà thấy mông lung quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *