May 24, 2022

3 thoughts on “Jax – Truyền thuyết tướng Liên minh huyền thoại – Bậc thầy vũ khí

  1. Góp ý với bạn rằng hãy cho chữ chạy chậm lại một tí, tốn 1s 2s để mọi người có thể đọc kịp cũng đáng chứ không mất mác gì đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *