August 10, 2022

Insurance Summit 2019 | Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam 2019VIETNAM INSURANCE SUMMIT 2019

Là một quốc gia với dân số trẻ có khả năng tiếp cận công nghệ cao cũng như tỉ lệ tham gia bảo hiểm chưa cao, Việt Nam là môi trường hoàn hảo để doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ cũng như doanh nghiệp bảo hiểm nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ 4.0 có thể phát triển.
Tổng quan tình hình ngành bảo hiểm Việt Nam nửa đầu năm 2019:

Tổng tài sản toàn thị trường ước đạt 423.423 tỷ đồng
Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng
Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng
Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng
Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng
(Nguồn: Cục Giám sát và Quản lý Bảo hiểm, Bộ Tài chính)
—-
VIETNAM INSURANCE SUMMIT 2019

DIỄN ĐÀN VÀ TRIỂN LÃM QUỐC GIA VỀ BẢO HIỂM VIỆT NAM 2019

Diễn đàn và Triển lãm quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam – Vietnam Insurance Summit 2019 được bảo trợ và chỉ đạo tổ chức bởi Bộ Tài chính, đồng tổ chức bởi Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm,
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và tập đoàn IEC. Đây là diễn đàn cấp quốc gia uy tín bậc nhất trong ngànhh bảo hiểm, dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu là lãnh đạo cấp cao
từ Bộ ngành trung ương, địa phương và lãnh đạo các doanh nghiệp từ các ngành bảo hiểm, tài chính – ngân hàng, công nghệ, y tế, vận tải…tham dự các phiên hội thảo và hơn 2.000 khách tham dự triển lãm.

Sự kiện sẽ đem đến cho khách tham dự cái nhìn toàn cảnh về ngành bảo hiểm Việt Nam trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,
cập nhật các xu hướng ứng dụng và các công nghệ số mới nhất trong ngành bảo hiểm. Bên cạnh đó, sự kiện cũng hướng tới hoạch định chiến lược, cơ chế và chính sách
phát triển ngành bảo hiểm, sản phẩm dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hiện đại,cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm và cơ hội kinh doanh.

Website :
Chương trình hội thảo :
Đơn vị tổ chức : IEC Group

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *