April 9, 2020

INFOTV Bất động sản Bình Phước đang tạo sức hút với giới đầu tưSức hút từ thị trường bất động sản Bình Phước trong những năm đỗ lại đây đang thể hiện mạnh mẽ, phản ánh sự phát triển đi lên của khu vực. Đặc biệt, tại thành phố Đồng Xoài, thị trường bất động sản luôn trong nhiệt độ cao. Các chính sách của thành phố nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung nhầm thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh, tập trung đưa thành phố Đồng Xoài tăng trưởng làm đầu tàu cho nên kinh tế tỉnh. Các Hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư vào công nghiệp của tỉnh đã được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và xúc tiến….

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *