May 31, 2023

in phiếu thu chi hàng loạt trên excelĐoạn code VBA sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nếu in phiếu thu chi với số lượng lớn, Nếu dùng trộn thư để in trong Word cũng sẽ mất một số thời gian không nhỏ để thực hiện trộn thư! – in phiếu thu chi hàng loạt trên excel
Bạn nào cần thì comment thông tin nhé

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

7 thoughts on “in phiếu thu chi hàng loạt trên excel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *