September 30, 2020

HUỲNH PHƯƠNG TRUYỀN 14112019: 1. Kinh tế thị trường. 2. Kinh tế thị trường theo định hướng XHCNTIẾNG QUÊ HƯƠNG

1. Kinh tế thị trường.
2. Kinh tế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
là 2 tiêu đề cho chương trình phát hình TIẾNG QUÊ HƯƠNG từ Nha Trang với anh Huỳnh Phương Truyền ngày 14.11.2019.
Thân mời các bạn cùng tôi theo dõi diễn đàn hôm nay nhé!

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *