December 1, 2022

27 thoughts on “Huyền thoại Lý Tiểu Long Full Tập 5

  1. chúng mày nên nhớ rằng kki luyện tập võ thì không đuợc đánh thật vì là chỉ luyện tập võ cho thành thạo là duoc

  2. kki học võ học sinh nên nhớ rằng kki luyện tập võ thì không đuợc đánh thật vì chỉ là luyện võ cho thành thạo là duoc

  3. kki luyện võ học sinh không đuợc đánh thật vì chỉ là luyện võ cho thành thạo mà thôi là đuợc

  4. không phải ai sinh ra cũng có đam mê mãnh liệt nhu anh ấy . và cũng không phải ai cũng tìm ra duoc đam mê của mình là gì .

  5. cách đánh ko giống lý tiểu log mấy lý tiểu long thật hay dùng chân hơn đòn thốn hơn

  6. cách đánh ko giống lý tiểu log mấy lý tiểu long thật hay dùng chân hơn đòn thốn hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *