March 22, 2023

44 thoughts on “Huyền thoại Lý Tiểu Long Full Tập 15

  1. Đây là trên phim thôi , ngoài đời Lý Tiểu Long chê võ thuật Trung Quốc ko thực chiến , động tác rườm rà thừa thãi , ví dụ thái cực quyền đó , Lý Tiểu Long rất đề cao boxing

  2. Trung quốc thực chiến mỗi lý tiểu long và chu tỉ lợi còn lại toàn hổ giấy từ hiểu đông chứng minh điều đó

  3. người tốt nhưng kiêu ngạo thì khó sống ở xã hội đương đại nhất là nước mỹ thời đó

  4. Trung quốc dc mỗi lý tiểu long là thực còn lại là hư danh đánh từ hiểu đông hộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *