June 2, 2023

10 thoughts on “Hướng dẫn vẽ Đường Tròn nét liền và nét đứt trong Photoshop

  1. Mình đang dùng cs5, mình tìm trên màn hình ngay sau bước vẽ vòng tròn thì k thấy chỉnh chế độ dày – mỏng của đường tròn hay trở thành nét đứt.

    Cái này có phải chỉ trong phiên bản cs6 mới có không bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *