January 26, 2023

34 thoughts on “Hướng dẫn tự tập trượt Patin căn bản dành cho người mới bắt đầu

  1. 😚😚😚 cảm ơn chú nha con đi giỏi rùi ạ hì hì nhưng mà cháu có đồ bảo hộ chân tay rùi nên cháu ko cần đội mũ nữa

  2. Bạn ấy có một người cha thật tuyệt vời. Nếu có chú ấy hướng dẫn trực tiếp thì mình đã trượt patin pro rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *