January 28, 2022

7 thoughts on “Hướng dẫn thiết lập tự động phát Slide Show trong Power Point 2010

  1. cho mình hỏi, mình chỉ cho chạy tự động 2/21 slide và mình muốn nó dừng lại ở slide 2 nhưng nó toàn nhảy sang slide 3 thôi thì phải làm ntn ạ?

  2. chạy tự động cho các slide với thời gian như mình làm sẵn thì làm ntn vậy bạn (ý là không set up time cho mỗi slide). cảm ơn bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *