February 4, 2023

Hướng dẫn tạo facebook có dấu tích !! k cần cmnd ✅ ✔Bước 1 đăng nhập fb
Bước 2 vào : (Tải id card của acc về)
Bước 3 vào :
Tên mới : dán kí tự 2 lần ra sau Xong Rồi Tên Của Bạn Có Bao NhiêU Kí Tự Thì Xóa bấy nhiêu lần VD Trọng Thì Xóa 5 Kí Tự Rồi Điền Trọng
Tên đệm mới (tùy chọn) : Không Điền
Họ mới :dán kí tự 2 lần ra sau Xong Rồi Họ Của Bạn Có Bao NhiêU Kí Tự Thì Xóa bấy nhiêu lần VD Hồ Văn Thì Xóa 6 Kí Tự Rồi Điền Hồ Văn
Rồi up id card lên
Nhấn Gửi ^^
– Và Hóng Dưới 1h Về ^^

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

5 thoughts on “Hướng dẫn tạo facebook có dấu tích !! k cần cmnd ✅ ✔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *