October 31, 2020

7 thoughts on “Hướng dẫn sửa mên điều hòa lg không nhận điều khiển từ xa

  1. Bạn cho mình hỏi con tụ 25v 2200uf đo bằng đồng hồ kim nấc x1 đo cả hai chiều kim đều nên đến tận số 5 ko hòi lai là tụ chết đúng ko bạn tai mình thấy ní trả phóng điện hồi về j

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *