April 2, 2023

4 thoughts on “Hướng dẫn sửa điều khiển điều hòa samsung mất nguồn

  1. Cái của mình vẫn điều khiển đc máy nhưng mỗi tội màn hình đen thui . Liệu có bị chết con đó ko ad ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *