May 20, 2022

26 thoughts on “Hướng dẫn sửa chữa máy phát điện không nổ bảo dưỡng máy, How to fix the generator

  1. Bạn hướng dẫn rất chi tiết! Hôm nào bạn làm video hướng dẫn sửa chụp giất nhé mình thấy các loại máy nói chung rất hay hỏng mà chua thấy ai hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *