April 2, 2023

Hướng dẫn sử dụng word 2010 – Cách chuyển đổi từ bảng sang văn bản và ngược lạịChuyển bảng thành văn bản và ngược lại
Chuyển đổi từ Table sang Text:
– Đặt con trỏ vào một ô bất kỳ trong Table
– Trong thẻ Layout, nhóm Data, nhấn nút Convert to Text
– Hiển thị hộp thoại:
– Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table
• Paragrahp marks dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter)
• Tabs có khoảng cách phím Tab
• Commas dấu phẩy
• Other dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh
– Nhấn OK
Chuyển đổi từ Text sang Table:
– Chọn dữ liệu muốn chuyển đổi thành Table
– Trong thẻ Insert, nhóm Tables, nhấn Convert Text to Table
– Hiển thị hộp thoại:
– Chọn tùy chọn thích hợp sau đó nhắp nút OK
– Dùng các ký hiệu để phân cách nội dung trong ô thuộc Table
o Paragrahp marks : dấu phân đoạn (tương đương nhấn phím Enter)
o Tabs : có khoảng cách phím Tab
o Commas : dấu phẩy
o Other : dấu khác các dấu đã nêu bên trên, bạn gõ vào dấu bạn muốn bên cạnh

Chi tiết xem thêm tại:
Theo dõi kênh của chúng tôi tại:

Truy cập Facebook tại:

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

One thought on “Hướng dẫn sử dụng word 2010 – Cách chuyển đổi từ bảng sang văn bản và ngược lạị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *