August 11, 2022

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng điều hoà 2 chiều Fujitsu

  1. A ơi cho e hỏi điều hoà nhà e thỉnh thoảng nó đang chạy rồi tự nhiên tắt hiccc bảo thợ đến nó bảo trêu nó đúng là có lúc nó chạy xuốt có lúc thì nó lại đang chạy rồi tự nhiên tắt cứ thợ đến thì nó lại chạy xuốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *