June 8, 2023

4 thoughts on “Hướng dẫn phân tích sơ đồ nguyên lí quạt hơi nước. Cách chế bo đa năng

  1. Bạn chi mình hỏi con D 667 bật nấc 10k đo c và e một chiều ko nên một chiều kim nên là bị dò đúng ko bạn mình sem lại clip bạn làm đúng như vậy như mà mình mới làm chưa tự tin nên hỏi lạ bạn cho chắc thanks bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *