March 28, 2023

5 thoughts on “Hướng dẫn mod Dota 2 ( Dota 2 mod installer 3.5.9)

  1. Bạn ơi, có mấy con tướng mod lức demo thì đc, vài trận thì nó mất mấy slot đồ k mod đc, như con sven mất back, spectre mất misc, bạn biết sửa kiểu gì k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *