February 4, 2023

49 thoughts on “Hướng Dẫn Lồng Nhạc Vào Video trên Điện Thoại

  1. Các bạn có thể xem thêm video cách tải video từ Youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=NamLpTddaU0
    Còn về phần nhạc các bạn lưu ý không tải nhạc từ zing mp3 nhé. vì có tải về các bạn cũng không app vào video được, vì zing mp3 nó làm ẩn bài hát rồi. bạn lên tải từ trang web khác nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *