January 26, 2023

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiềnHướng dẫn lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền, dành cho học viên online, học viên public. Khóa học kế hoạch tài chính và dòng tiền khai giảng hàng tháng kèm theo tặng học viên bộ ứng dụng lập kế hoạch tài chính, dòng tiền.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính & kiểm soát dòng tiền

  1. Khai giảng 28/5/20`7 tại HCM: http://www.giamdoc.net/khai-giang/ky-nang-nghiep-vu-lap-ke-hoach-tai-chinh-dong-tien-trong-doanh-nghiep-khai-giang-2852017-tai-tp-hcm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *