January 28, 2022

7 thoughts on “hương dẫn hạ cấp ios 7.1.2 xuong 5.0.1 iphone 4

  1. thanh niên lưu file shsh2 của iOS 5.0.1 lâu r nên hạ khi nào cx đc, ai hồi đó chưa lưu thì 0 hạ đc đâu nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *