January 26, 2023

Hướng dẫn dựng Video 360 trên MÁY TÍNH (PC) | Tokyo Camera

Dựng video 360 độ trên máy tính mang lại những ưu điểm vượt trội và phát huy được hết tính năng của camera 360 mang lại 😍😍
Hướng dẫn dựng cơ bản như chọn khung hình, ghép nhạc, ghép chữ, kéo màu…cho video 360.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *