April 2, 2023

3 thoughts on “Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới bằng ứng dụng

  1. Có bị thiếu sót hay chất lượng hình ảnh mờ đi không ad. Và có được áp dụng trên mọi điện thoại Android không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *