February 8, 2023

2 thoughts on “Hướng dẫn chuyển đổi HTTP sang HTTPS trong WordPress

  1. A ơi, web của em có đơn vị khác làm. Giờ e muốn tự chuyển từ http -> htpps thì phải nhờ bên họ cung cấp SSL với gì nữa vậy anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *