March 22, 2023

35 thoughts on “Hướng dẫn chơi cờ tướng bài 1-Khai cuộc

  1. Khai cuộc cơ bản: Pháo đầu cấp tiến trung binh đối bình phong mã

    ——————————————-

    https://www.youtube.com/watch?v=_rN4uv-JmEk

  2. Mình thấy hay mà người ta giỏi mà nghe cũng được đâu đến nỗi khoa nghe lắm đâu rất hữu ích😊

  3. Chào bạn chơi cờ tướng rất hay tôi sẽ tặng ngay qủa 🔔 dây và tôi mời bạn qua nhà tôi chơi nhé cảm ơn cháu nhiều chúc cháu nhiều sức khỏe hẹn gặp lại lần sau nhé

  4. Muốn hiểu thì mấy bác phải biết về mấy con cờ trước. Con xe di chuyển ra sao, ăn cờ địch như nào. Con mã, con tốt, con pháo,…. di chuyển như nào rồi ăn cờ đối phương ra sao. Sau khi hiểu về cơ chế cờ thì hãy xem videos về học chơi cờ tướng.

  5. Dạy nhu vậy cha tao mà biết đánh, đến cả con cờ còn ko biết đi như thế nào thì đánh làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *