January 27, 2023

5 thoughts on “Hướng dẫn chi tiết cách tự làm giấy khen | Tui Học IT

  1. Các bạn tải file giấy khen ở đây nha: https://drive.google.com/file/d/1_yRUh-Mdk-FSRJMXutcgyqY1s4e1VsoX/view?usp=sharing

    Không có máy in các bạn đem ra tiệm máy in mà in, còn không có máy tính thì mình làm cho rồi gửi qua mail nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *