May 30, 2023

25 thoughts on “Hướng dẫn cắt, nối video với phần mềm Format Factory

  1. Bạn ơi cho mình hỏi chút nghe, mình có 1 đoạn video 1 phút HD, khi mình dùng format factory nối nhiều đoạn 1 phút lại thì chất lượng nó không còn HD nữa, Lý do là sao vậy bạn.Thanks.

  2. sao nhấn star mà nó ko chạy mà báo " bạn có muốn bỏ qua tác vụ lỗi ko là sao vậy bạn…. ai bt chỉ mình vs…?? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *