May 22, 2022

24 thoughts on “HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM PTS CS2

  1. Bây giờ mà có một người thầy năng động như thầy ở trường thì em học bao nhiêu cũng không chán!

  2. khi cài photoshop xong rồi nhưng mở ra thì nó hiện ra 1 cái bảng nó bắt ghi ních vào nhưng mjnh ko có ních cho mjnh hỏi lập nik ở đâu vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *