December 1, 2022

48 thoughts on “Hướng dẫn cách tải và cài đặt Đấu Trường Thú 3 4 dễ hiểu

  1. tới bước cuối cùng hiên lên bảng " YES " vs " CONTINUE WITH SAVING " sao bấm ko đc cái nào vậy ai chỉ giùm vs

  2. máy mình k định dạng dc file scph10000.bin bạn ơi, phải down thêm phần mềm định dạng gì để nó đọc dc file này v?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *