April 2, 2023

23 thoughts on “Hướng Dẫn Cách Chơi Mega Man x5 ( Bản Gốc)

  1. có cách nào thay đổi vị trí phím di chuyển sang bên trái và phím skill sang bên phải của bàn phím được hok bạn? mình cài bản PC và di chuyển bị mặc định trên phím mũi tên, chỉ có thay đổi dc phim skill thôi mà tay trái của mình bấm phím skill rất khó

  2. Mấy thím thử phá đảo game này trên mobie đi đảm bảo khác liền khi chơi trên pc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *