April 1, 2023

4 thoughts on “Hướng dẫn bảo vệ USB khỏi Virus 100% thành công

  1. Cái này phải thử cắm vô máy đang có virut mới có ý nghĩa chứ cám máy đó dc máy kia ko thì như nhau rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *