May 25, 2022

27 thoughts on “Hướng dẫn lắp chống trộm thẻ từ AT cho xe Vision đời mới

  1. Bị kẻ gian bẽ khóa xe sẽ hú báo động , kẽ gian bẽ khóa lại vị trí ban đầu off xe còn kêu hay ko ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *