January 27, 2023

9 thoughts on “How To Tie Sea Fishing Rig – DIY Fishing Rig – Thẻo Câu Cá Biển

  1. Knot này câu tầng nào vay chú. Top hay bottoms . Nêu có thể Chú làm 1 video thẻo câu Rockfish , Ling Cod. Thank chú.

  2. молодец! при зацепе отрываем всё, до плетёнки! пример оснастки -КАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *