May 22, 2022

15 thoughts on “How to T Knot Rig-fishing(Thẻo câu cá chữ T 2 tầng) in Vietnamese

  1. Tốt. Người biết liên tưởng có thể ứng dụng trong nhiều thế loại. Không nhất thiết phải câu chì neo như vậy

  2. Tóm lưỡi như z nó bị quắn dây, sao k lấy cái đầu dây xả dài 1 xíu cầm đầu dây quấn vào lưỡi câu

  3. Thẻo 2 tầng này thích hợp cho đánh trê phải không bạn. Cùng đam mê câu cá giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhé 🤝🤝👍🔔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *