March 5, 2021

32 thoughts on “Hotgirl tại gian hàng Vinfast Vietnam Motor Show 2019

  1. tôi là người khuyết tật có chứng chỉ hộ nghèo, gia đình có công với cách mệnh. Đề nghị anh nào chê thì tránh ra để tôi ăn, xin đừng chen lấn

  2. Đcm đời! Đường lưỡi bò xuất hiện trên phim ảnh thì nó biện minh có mấy giây mà cứ ầm ĩ lên? Em này đẹp thế này! Thì nó chụp mũ “ phản cảm”? Tổ cha lũ “ quan ngại”, lũ “ biển đông căng thẳng”, lũ “ diễn biến phức tạp”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *