July 14, 2020

Hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021” (Full)#thitruongchungkhoanvietnam #chungkhoanvietnam #dautucophieu #dautucophieumoi #vo_tri_thanh #nguyen_son

Hội thảo “Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2019 – 2021; Cơ hội đầu tư cổ phiếu mới”
Ngày 10/08/2019 tại TPHCM
Đơn vị tổ chức: Công ty CP Đầu tư Thảo Dược Xanh & Câu Lạc Bộ Các Nhà Kinh tế

Hotline: 0928 877 888

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sylvaniachristian.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *