November 28, 2020

Hội luận của Võ Tuyền với TS Mai Thanh Truyết, và kỹ sư Đỗ ThànhVõ Tuyền đã phát trực tiếp với Paramita Thanh Do và Nguyen TThuy — cùng với Nguyen Long và 5 người khác.
vào Thứ bảy ·
Ý ĐẢNG VÀ LÒNG DÂN TRƯỚC VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC ( Phần 2 )

****************************************
Mọi tin tức hoặc video clips đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, các bạn muốn kênh TV256 TV256 phổ biến, hãy gởi đến: tv256mylinhng@gmail.com

Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt
Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong

Câu sấm Trạng Trình ở trên đã ứng nghiệm với cái chết của Trần Đại Quang, chừng nào tới cái chết của Trọng đây??? Đó là điều chúng ta đang chờ đợi.

TV256 Channel: Nếu muốn tìm tất cả video clips của Channel TV256, bạn đánh vào link dưới đây, nhớ đánh vào cái chuông mới nhận được video của Channel TV256:

Những video clips được xem nhiều nhất trong Channel TV256:

Email liên lạc: tv256mylinhng@gmail.com

source: https://sylvaniachristian.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sylvaniachristian.com/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *