March 22, 2023

3 thoughts on “Học Word 2013 | Bài 20 – Hướng dẫn tạo trang bìa văn bản Word 2013

  1. nếu em muốn tạo khung trang đầu tiên và em cũng muốn tạo khung cho trang thứ 2 nhưng kiểu khác thì sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *