January 27, 2023

[HỌC POWERPOINT CƠ BẢN] Bài 1: Giới thiệu chung về powerpointGiangle-TV xin chia sẻ đến các bạn seri học powerpoint cơ bản. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người
* Các clip khác về powerpoint của giangle-tv
Link tạo đồng hồ đếm ngược:
Link tạo hiệu ứng handwriting:
Link mục lục powerpoint:
Link hiệu ưng morph:
Track: Lost Sky – Dreams [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Free Download / Stream:
#hocpowerpointcoban #giangletv

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/cong-nghe

4 thoughts on “[HỌC POWERPOINT CƠ BẢN] Bài 1: Giới thiệu chung về powerpoint

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *