May 20, 2022

Hoá trang thành siêu quỷ ValakValak chính là chúa tể địa ngục, một kẻ có quyền lực siêu hạng trong thế giới loài quỷ. Những ghi chép đã miêu tả Valak dưới hình dạng là khuôn mặt của một đứa trẻ với đôi cánh, mà theo miêu tả, còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với tấm áo dòng nhuốm máu xác chết.

Nguồn: https://sylvaniachristian.com/

Xem thêm bài viết: https://sylvaniachristian.com/category/lam-dep

6 thoughts on “Hoá trang thành siêu quỷ Valak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *