September 28, 2022

15 thoughts on “Hoa Kỳ cấm vận kinh tế toàn diện Venezuela

  1. Mỹ có quyền và có khả năng nói ai đúng, ai sai. Mỹ có quyền siết, phong tỏa tài sản của bất cứ ai trên thế giới này. Còn Nga thì không.

  2. Còn Nga. Mang tiếng là đồng minh, ủng hộ những cũng chẳng làm được gì để chống lại Mỹ. Phải chịu lép vế mỹ tất cả mọi mặt. Và mỹ có quyền cấm vận bất cứ ai trên trái đất này. Mỹ có quyền nói ai đúng, ai sai. Mỹ có quyền nói ai là tổng thống, ai là lãnh đạo tối cao của bất cứ nước nào. Còn nga thì không. Nga không hề có quyền và chả có khả năng đó

  3. Mỹ chỉ dám đàn áp nước đã nát bét. Chẳng còn gì. Chứ đâu dám quyết tử với trung quốc. Sao không dám đạp nét bét trung quốc. Sao không dám sâm lược Trung Quốc. Hay sao không đầu tư, cho, tài trợ nước khác chống lại, đối phó, tấn công Trung Quốc

  4. Venezuela là nước 100% theo Chúa mà Đinh Quang Anh Thái.
    Nước 100% toàn tòng theo Vatican, hoặc thờ cây thập ác sao lại bị Trump cấm vận vậy cà ?
    Đéo mẹ lũ nhà chó cũng có lúc nghèo đói hơn cả các nước Phi Châu, mà hở ra là ca tụng Chó.

  5. Tuyệt vời, Mỹ cấm vận xhcn nevezela cho nó chết mẹ luôn, va ủng hộ ông trump niêm phong tài sản nhà cầm quyền đọc tài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *