January 22, 2020

9 thoughts on “Hồ điều hòa gần 300 tỷ VNĐ bị ô nhiễm

  1. Cha chung k ai khóc. Cứ bàn giao cho tư nhân xây dựng rồi BOT. Cấp cho họ một phần diện tích để họ kinh doanh là đc

  2. Lại điệp khúc lưc lượng mỏng kinh phí ít không đủ để Duy trì mà lại điệp khúc thôi lát lực lượng mỏng kinh phí ít vậy thôi mà cái XH này là sợi dây dut Kinh nghiệm mà Kinh nghiệm Theo kiểu ông Nguyễn bá Thanh ấy

  3. đây là hậu quả của những người dân sống xung quanh thiếu ý thức vứt rác bừa bãi đừng có kêu than Ái

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *