October 6, 2022

18 thoughts on “Học sinh Niagara Falls High School tham quan thác nước Niagara | USA

  1. Thác nước rất đẹp, nghe tiếng mọi mọi reo hò thật thích thú. Chúc cả nhà ngày mới thật vui nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *